Treat performance and beauty

Personlig träning och kostrådgivning

Treat performance & beauty kan erbjuda dig personlig träning i kombination med kostrådgivning och LPG-behandling. Kontakta oss på info@lpgtreat.se eller ring Rosanne på 0703 - 049 557 samt Annakarin på 0733 - 574 117 för mer information.
Rosanne Lantz och Annakarin Johansson

Om Treat performance and beauty

Rosanne Lantz

Rosanne Lantz Under hela mitt liv har jag haft ett intresse för samt varit aktiv inom träning och hälsa. Jag har min bakgrund frånförsvarsmakten där jag bland annat tjänstgjort i Afghanistan och som gruppchef i Nordic Battle Group.

Under min tid inom försvarsmakten har mitt intresse för träning och hälsa hela tiden ökat. Jag såg allt tydligare hur det fysiska och psykiska välmåendet var sammanlänkat och hur det hängde ihop med ens prestation. Jag bestämde mig därför för att satsa fullt ut på mitt intresse för träning och hälsa och utbildade mig till friskvårdskonsulent på Bosön.

Jag brinner för att hjälpa människor att nå sina mål och vill också hjälpa dem att hitta en balans utifrån deras förutsättningar och bakgrund. Jag vill också hjäpa dem att se sambandet mellan välmående och produktivitet i företagssammanhang.Annakarin Johansson

Annakarin Johansson Jag har ett stort intresse för hälsa och livsstil och har en lång erfarenhet som elitmotionär där jag bland annat praktiserat och undervisat Ashtanga Yoga.

Jag arbetar som massör med behandling enligt LPG:s Endermologie-patenterade metoder av bindväv och lymfdränering och inom hälsokost. Jag är utbildad Friskvårdskonsulent vid Bosön Idrottsfolkhögskola.

Jag strävar efter ett liv i balans där jag kan blomma ut och ta för mig av vad livet har att ge. Jag önskar inspirera och förmedla det jag brinner för - Ayurvedans kraft i livet - som kan hjälpa oss att leva ett friskt liv i balans och harmoni.

Jag vänder mig till individer och grupper som vill förbättra sin hälsa och leva ett mer sunt liv. Jag vänder mig också till dem som är öppna för att människan är en helhet (kropp, känsla, tanke och ande) och med förståelse för att det är kombinationen av å ena sidan utveckling av inre varande, värderingar och föreställningar och å andra sidan aktiva, praktiska och nytänkande steg i det yttre som är framgångsformel för företags- och karriärmässig framgång, välmående och förhöjd livskvalitet.

Kort om Rosanne
Ska tävla i Luciapokalen
Arbetar som friskvårdskonsulent
Kan hjälpa dig med personlig träning, kostrådgivning, gruppövningar, massage etc.
Har jobbat inom försvarsmakten


Kort om Annakarin
Har praktiserat och undervisat Ashtanga Yoga
Arbetar som friskvårdskonsulent
Kan hjälpa dig med yoga, LPG, massage
Har lång erfarenhet som elitmotionär
Kontakta oss
Annakarin Johansson
Friskvårdskonsulent
Mobil: 0733 - 574 117
Rosanne Lantz
Friskvårdskonsulent
Mobil: 0703 - 049 557
CMC-Fitness
Värmdövägen 729
132 35 Saltsjö-boo
Treat preformance and beauty